Xe tải 500kg

Xe tải 500kg

Kích thước xe : Dài * Rộng * Cao
Xe tải 500kg: 2m * 1,2m * 1,2m
Xe tải 1 tấn : 3m * 1,6m * 1,6m
Xe tải 1,4 tấn : 3,2m * 1,65m * 1,65m
Xe tải 2 tấn : 4,3m * 1,7m * 1,85m
Xe tải 2,5 tấn: 4,35m * 1,9m * 1,9m
Xe tải 3,5 tấn: 5,1m * 2m * 2,1m
Xe tải 5 tấn : 6m * 2,1m * 2,3m
Xe tải 8 tấn : 7m * 2,2m * 2,4m
Xe 10 tấn : 9,2m* 2,3m* 2,5m
Xe 15 tấn : 9,5m* 2,3m* 2,5m
Xe 20 tấn : 9,5m* 2,3m* 2,5m

Enter your keyword